Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

14.840 Onderwerpen

297.097 Bezoekers

Inleiding Woordenboek Populair Taalgebruik
Een verzameling van clichés, eufemismen, scheldwoorden, informeel en plat taalgebruik, bijnamen, spotnamen, groepstaal, Bargoens, uitroepen en catchphrases. Veel woorden en uitdrukkingen zult u niet terugvinden in de standaardwoordenboeken (vanwege het slangkarakter).

De datums bij ieder lemma zijn de oudste (door de auteur) gekende. Een plus na een jaartal betekent dat het woord al in dat decennium gebruikt werd, bijvoorbeeld 1950+ slaat op de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Deze data worden voortdurend bijgewerkt.
Uitdrukkingen staan niet onder een lemma maar kunnen voluit worden opgezocht. Aanvullingen en oudere vindplaatsen zijn erg welkom. Het boek zal tweemaandelijks met een letter worden aangevuld. Het boek telt meer dan 33.000 betekenissen en meer dan 100.000 citaten.

Oudere dateringen of aanvullingen mogen gemaild worden naar de auteur: marcmjdecoster@hotmail.nl


Marc De Coster is auteur van:
- Wielerwoordenboek (1989)
- Woordenboek van Jargon en Slang (1992)
- Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans (1998, herwerkt 2002)
- Woordenboek van Neologismen (1999)
- Woordenboek van Eufemismen en Politiek Correct Taalgebruik (2001)
- Groot scheldwoordenboek. Van apenkont tot zweefteef (2007)
- Groot Wielerwoordenboek (begin 2009).
- Woordenboek van populair taalgebruik (2020)

Hij was tevens medewerker van het tijdschrift Neerlandia en kreeg in 2003 de Kruyskamp-prijs toegekend door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde voor het Eufemismenboek.

Toon meer

Definities en betekenissen van Woordenboek van Populair Taalgebruik