Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Gepubliceerd op 03-01-2024

betere dagen gekend hebben

betekenis & definitie

(1860) (euf.) gezegd van iemand of iets dat oud en versleten is, dat ooit beter was. Ook gezegd van iemand die zich ooit beter heeft gevoeld. Vgl. de Engelse uitdrukking ‘seen better days’ (Oxford Dictionary of idioms).

• ... en mogten de meubelen, het ouderwetsche kabinet vooral, betere dagen hebben gekend, eer de laden miskleurig werden... (E.J. Potgieter: De zusters. In De Gids. 1843)
• De rok, die niet alleen betere dagen gekend, maar ook aan een beteren eigenaar had toebehoord... (Jacob van Lennep: Elisabeth Musch. 1860)
• In de eerste serie, die ruim een jaar geleden werd uitgezonden, was het decor van The Creatives dan ook uitgesproken sjofel. Onder leiding van een cynische directeur die betere dagen heeft gekend en allang weet dat zijn versiergedrag weinig doel meer treft, maakte het reclamebureau slechter dan slechte reclame voor bedrijven die evenmin tot de top van hun branche behoren. (NRC Handelsblad, 25/01/2000)
• Volgens Wim Wenders ruikt het op de meeste etages van het Frontier Hotel naar urine en marihuana. Het gebouw in Los Angeles, dat volgens een lichtreclame op het dak ooit The Million Dollar Hotel heette, moet betere dagen gekend hebben. (NRC Handelsblad, 17/05/2000)
• De Nederlandse AEX-index, die sinds begin dit jaar opvallend gelijklopend presteert met de Bel20, heeft wel nog betere dagen gekend. (De Tijd, 22/03/2003)
• De Vlaamse regering heeft het stikstofdossier voorlopig geparkeerd. Begin volgende week pikken de ministers de draad weer op, maar de kans dat er dit jaar nog een duidelijk en stabiel wettelijk kader komt, is miniem. De timing is krap en de sfeer binnen de regering heeft al betere dagen gekend. (Het Nieuwsblad, 18/12/2021)