Ensie onderwijs

Ensie is het ideale platform om kennis te valoriseren. Voor universiteiten en hoogleraren, maar ook voor studenten als interactieve onderwijstool.

Onderwijs

Het delen van kennis en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Of het nu gaat om valorisatie, het creëren van een eigen online naslagwerk of syllabus of het digitaliseren van studieboeken, Ensie biedt verschillende methodes om kennis te delen.

Valorisatie 

Valoriseren heeft als doel om nieuw ontwikkelde technologie en kennis, die aanwezig is bij de onderwijsinstellingen, aan te wenden ten gunste van de maatschappij. Wetenschappelijke kennis wordt pas waardevol wanneer deze wordt gedeeld met vakgenoten en de maatschappij. Valorisatie is een van de drie kerntaken van Universiteiten waarbij Ensie ondersteuning biedt. Valorisatie op Ensie is mogelijk door zelf of gezamenlijk te publiceren vanuit een vakgroep of door studieboeken gedigitaliseerd aan te bieden via ons platform.

“Deze tijd vraagt om betrouwbare encyclopedische kennis, systematisch geordend en geschreven door deskundigen. Het is een prachtig initiatief van ENSIE om nieuwe, publiek-toegankelijke encyclopedie├źn in de Nederlandse taal te maken. Het beknopte ensie-format is zowel voor de lezer als de schrijver ideaal. Ik ondervond veel steun en stimulans bij het schrijven. Bravo, ENSIE! ”

- Nico van Straalen

 

 

Zelf schrijven

Het Ensie platform biedt voor hoogleraren of andere kenniswerkers de mogelijkheid om op basis van hoofdelijk auteurschap kennis te valoriseren. Dit kan bijvoorbeeld op persoonlijke titel, maar ook in teamverband vanuit een vakgroep. Hiermee wordt een eigen naslagwerk gecreëerd of zelfs een eigen Encyclopedische syllabus. Onderstaand voorbeeld is van Prof. Nico M. van Straalen en Prof. Cliteur.

Boeken Prof. Nico M. van Straalen en Prof. Cliteur.

Digitaliseren studieboeken

Om de duurzaamheid van kennis te garanderen, digitaliseren we studieboeken voor het onderwijs. Ensie richt zich met het digitaliseren op onderwijsboeken die een (gedeeltelijke) lemmastructuur hebben. Gun deze boeken een tweede leven op internet en de kennis in deze boeken wordt vaker geraadpleegd dan ooit tevoren. Onderstaande voorbeeld is het boek van Professor Emanuels van de RUG, New Business Planning en het boek Lexicon van de Ethiek. Door het te digitaliseren dient het makkelijk als studiemateriaal en online syllabus.

New Business Planning & Lexicon van de Ethiek

“Ik heb het tijdens colleges wel eens over de ENSIE. Deze stonden vroeger bij ons thuis; van die grote zwarte delen, vol met wijsheid. Ik heb hier vele uren in zitten lezen om kennis te vergaren, waarbij ik vooral hele stukken over de vrije gedachten van Dr. Oene Noordenbos las. Enfin, en nu sta ik er zelf in. Ik vind het geweldig en zo zie je maar: het kan raar lopen in het leven.”

- Paul Cliteur