Ensie onderwijs

Ensie is het ideale platform om kennis te valoriseren. Voor universiteiten en hoogleraren, maar ook voor studenten als interactieve onderwijstool.

Onderwijs

Het delen van kennis en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Of het nu gaat om valorisatie, het creëren van een eigen online naslagwerk of syllabus of het digitaliseren van studieboeken, Ensie biedt verschillende methodes om kennis te delen. Daarnaast is er een interactieve onderwijsmethodiek ontworpen om studenten analytische vaardigheden bij te brengen.

1. Valorisatie 

Valoriseren heeft als doel om nieuw ontwikkelde technologie en kennis, die aanwezig is bij de onderwijsinstellingen, aan te wenden ten gunste van de maatschappij. Wetenschappelijke kennis wordt pas waardevol wanneer deze wordt gedeeld met vakgenoten en de maatschappij. Valorisatie is een van de drie kerntaken van Universiteiten waarbij Ensie ondersteuning biedt. Valorisatie op Ensie is mogelijk door zelf of gezamenlijk te publiceren vanuit een vakgroep of door studieboeken gedigitaliseerd aan te bieden via ons platform.

Zelf schrijven

Het Ensie platform biedt voor hoogleraren of andere kenniswerkers de mogelijkheid om op basis van hoofdelijk auteurschap kennis te valoriseren. Dit kan bijvoorbeeld op persoonlijke titel, maar ook in teamverband vanuit een vakgroep. Hiermee wordt een eigen naslagwerk gecreëerd of zelfs een eigen Encyclopedische syllabus. Onderstaande voorbeeld is van Prof. Nico M. van Straalen en Prof. Cliteur.

Boeken Prof. Nico M. van Straalen en Prof. Cliteur.

Digitaliseren studieboeken

Om de duurzaamheid van kennis te garanderen, digitaliseren we studieboeken voor het onderwijs. Ensie richt zich met het digitaliseren op onderwijsboeken die een (gedeelde) lemmastructuur hebben. Gun deze boeken een tweede leven op internet en de kennis in deze boeken wordt vaker geraadpleegd dan ooit tevoren. Onderstaande voorbeeld is het boek van Professor Emanuels van de RUG, New Business Planning en het boek Lexicon van de Ethiek. Door het te digitaliseren dient het makkelijk als studiemateriaal en online syllabus.

New Business Planning & Lexicon van de Ethiek

2. Onderwijsmarketing

Elke Universiteit of hogeschool wil graag nieuwe studenten of fondsen werven. Het creëren van (naams)bekendheid kan via reclame of op een duurzame manier door gebruik te maken van content marketing voor het onderwijs. Onderwijsmarketing door content is duurzaam als het waarde heeft voor de doelgroep en die waarde behouden blijft. Het is niet zenden, maar eerst luisteren en dan relevante informatie bieden. Duurzame onderwijs content is dé verbinding tussen een onderwijsinstelling en en haar doelgroep. Ensie biedt de mogelijkheid om je als onderwijsinstelling op een positieve manier te profileren met kennis die iets toevoegt.

3. Interactief onderwijs

In het onderwijs neemt begripsvorming een belangrijke plaats in. Lesstof wordt pas echt door studenten begrepen, wanneer hierin de relevante begrippen en concepten uitvoerig worden bestudeerd. Het kunnen definiëren van een begrip is namelijk belangrijk, maar het uit het hoofd leren van een definitie is niet voldoende om deze begrippen echt onder de knie te krijgen. Dit leidt slechts tot het reproduceren van onbegrepen lesstof en zeer vluchtige kennis.

Bij Ensie krijgen begrippen niet alleen een krachtige definitie, maar worden ze aangevuld met een diepgaandere betekenis. Een actieve rol van de student bij begripsvorming zorgt ervoor dat het begrip beter verankert in het geheugen, zodat het begrip later door de student eenvoudiger in een andere context kan worden toegepast.

 

Het Ensie-kennisplatform biedt de mogelijkheid voor studenten om persoonlijk en op interactieve wijze kennis eigen te maken door te gaan omschrijven. Voor leraren hebben we een onderwijsmethodiek geschreven die hiervoor kan worden gebruikt. Het team van Ensie geeft op aanvraag en ter ondersteuning ook hoor- en werkcolleges.

“Ik heb het tijdens colleges wel eens over de ENSIE. Deze stonden vroeger bij ons thuis; van die grote zwarte delen, vol met wijsheid. Ik heb hier vele uren in zitten lezen om kennis te vergaren, waarbij ik vooral hele stukken over de vrije gedachten van Dr. Oene Noordenbos las. Enfin, en nu sta ik er zelf in. Ik vind het geweldig en zo zie je maar: het kan raar lopen in het leven.”

- Paul Cliteur

 

 

Meer weten?

Wil je meer weten over Ensie, of eens met ons van gedachten wisselen? Op ons kantoor staat de koffie klaar. Tevens is het mogelijk om in ons archief door de oorspronkelijk Encyclopedie├źn te bladeren en de kennis van weleer op te snuiven.

Neem contact op