Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Gepubliceerd op 04-12-2020

ben je van lorretje gepikt?

betekenis & definitie

(19e eeuw) (i.p.v. gepikt ook getikt) (sch.) ben je gek? Variant op 'van lotje getikt.' Lorretje is de populaire naam voor een papegaai. Reeds opgenomen in de spreekwoordenboeken van Harrebomée, Stoett en ter Laan.

• Hij is van lorretje gepikt. [De dwaas doet als de papegaai: hij praat wel, maar spreekt niet.]. (P.J. Harrebomée: Speeekwoordenboek der Nederlandsche Taal. 3 dln. Utrecht, 1858-'70)
• Hij zong het liedeke dat ze altijd verteederde; hij sprak het spotwoord dat ze altijd deed gieren. In zijn nabijheid leken ze van lorretje geprikt, kakelden ze zenuwachtig en rood-opgewonden. (Israël Querido: De Jordaan: Amsterdamsch epos. Deel 1. 1912)
• Van Lorretsche getik zien. Bet. In de bovenkamer geraakt zijn. (C. Breuls: Vademecum handelend over Maastrichtsch dialect. 1914)
• Ben je van lorretje gepikt? [Variant op: Van lotje getikt.] (Inez van Eijk: Zo lust ik er nog wel een. 1980)
• Jullie willen me vast en zeker Lagrauw op m'n dak sturen. Is van voor tot achter van lorretje getikt. (Maarten 't Hart: De vlieger. 1998)