Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Gepubliceerd op 11-09-2022

haar pakje uitschudden

betekenis & definitie

(1950) (ook: haar pakje kwijt zijn) (euf. of sch.) bevallen. Het WNT citeert het Gents Woordenboek.van Lievevrouw-Coopman.

• Z' heeft heur paksken uitgeschud, ze is bevallen. (L. Lievevrouw-Coopman: Gents Woordenboek. 1950)
• Geboorte. Ze loopt op haar laatste benen, ze gaat in duigen vallen, ze moet in het kinderbed komen, het wordt haren tijd, ze gaat een kinneke kopen, ze gaat zelfs een kinneke kakken. Na de geboorte zegt men: ze is haar pakske kwijt, ze is er vanaf, ze is ervan verlost. De roei (de roede) is van haar gat! (Jack De Graef: Het Groot Woorden- en Liedjesboek over het Antwerps dialekt. Vierde aangevulde druk. 1981)