Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

Gepubliceerd op 22-09-2021

achter de Zweedse gordijnen zitten

betekenis & definitie

(1914) (Barg.) in de gevangenis, achter de tralies zitten. Vermeld door Stoett (nr. 471 in de doos zitten). Vgl. de schuine gordijnen.

• Dit staat zeker wel vast, dat een dergelijke uitdrukking in den mond van een staker, deze een paar jaar achter de Zweedsche gordijnen zou brengen. (het Volk, 03/01/1914)
• Ik wilde u toenmaals waarschuwen, mijnheer von Löcknitz, maar ik zag dat het te laat ,was. Tot uw troost kan ik u echter meedeelen, dat de Rumeniër tegenwoordig achter Zweedsche gordijnen of tralies zit. (Ludwig Wolff: Spelers. 1920)
• „Je moet je onder bescherming stellen van de voogdijraad, jongen," zei hij op zekere dag. „Die is er voor en als ze dan je voogd ontdekken, wordt hij van zijn baantje ontheven ; dan krijg je een nieuwe voogd, die beter voor zijn taak berekend is, en de andere.... die stoppen ze achter de Zweedsche gordijnen.. .. heeft ie verdiend, de misselijke kerel, dubbel en dwars!" (W. van den Berg: Circus Keessie. 1929)
• Hij zit achter de Zweedse gordijnen. (H. Mullebrouck: Vlaamse volkstaal. 1984)
• Achter de Zweedse gordijnen zitten: in de eerste helft van deze eeuw hetzelfde als: gevangen zitten. Waren de tralies vroeger gemaakt van het vanouds befaamde Zweedse staal? (Het vrije volk, 22/05/1989)
• Nieuws van de politierechter, fragmenten uit brieven van elders vertoevende familieleden, grove toespelingen op ruwe binken die wellicht achter de Zweedse gordijnen gingen, dit alles door de auteur aaneengebreid. (Annie Proulx: Scheepsberichten. 2013)