Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Gepubliceerd op 10-07-2020

achter de geraniums zitten

betekenis & definitie

(1920+) (inf.) weinig uitgaan en een inactief leven leiden; soms ook met de implicatie van 'werkloos of invalide zijn'. Geraniums worden geassocieerd met alles wat burgerlijk is. De uitdrukking wordt daarom meestal in ontkennende zin gebruikt. Iemand zegt bijvoorbeeld dat hij niet van plan is achter de geraniums te blijven zitten.

• Maar er zijn tallooze geloovige christenen in ons vaderland, die de Koninklijke familie het onschuldige genoegen van die watertochtjes op Zondag van harte gunnen, en er geen enkelen strijd in zien met godsdienstige voorschriften. Men moet ons maar eens duidelijk maken waarom men een beter christen is als men Zondagmiddag achter zijn geraniums in de huiskamer blijft zitten dan wanneer men zich overgeeft aan het genot van een vaartocht (met eigen jacht!). (Leeuwarder Courant, 15/09/1937)
• Ik sterf toch niet op m’n bed, ik zal niet half verlamd op m’n volgende beroerte zitten wachten, niet langzaam gesloopt worden door de kanker of als een mummelend geval in een stoeltje achter de geraniums angstig en kinds tegen de Dood opzien. (Piet Bakker: De slag in de Javazee. 1951)
• .... en iedere grijsaard moet zich, als een witte mier, door een eindeloze wachtlijst heenvreten, eer hij in zo'n Luilekkerland achter de geraniums raakt. (Simon Carmiggelt: Louter leugens. 1951)
• Gemakkelijk slaagde hij niet, want ook de levensavond heeft een tekort aan Lebensraum en iedere grijsaard moet zich, als een witte mier, door een eindeloze wachtlijst heenvreten, eer hij in een betaalbaar Luilekkerland achter de geraniums mag zitten. (Simon Carmiggelt: Tussen twee stoelen. 1962)
• Al die keurige passanten in Belgrado die, als het ware weggerukt van achter de geraniums en uit de volksmuziek-videoclips op de lokale televisie, nu ineens zelfverzekerd riepen dat Slobo het verder wel kon schudden omdat ze hem niet meer pruimden. (NRC Handelsblad, 07/10/2000)
• Als zo iemand niet als een zombie achter de geraniums wil gaan zitten om twee jaar extra... Tja, wat moet je daarop zeggen? (Vrij Nederland, 30/06/2001)
• Clinton adviseerde Kok om, net als hij, niet achter de geraniums te gaan zitten: ''You and I may be out of power, but we're not out of gas yet.'' (het Parool, 04/11/2002)
• Ik blijf in contact met het Europese integratieproces en ik kan in België blijven wonen. Mooie perspectieven die de burger moed geven. Achter de geraniums gaan zitten is ook niet alles. (Elsevier, 04/01/2003)
• Na deze Tour leg ik mijn werkzaamheden voor De StaatsOmroep neer. Ik ga achter de geraniums zitten. (Gert Jan de Vries: Tour de Farce. 2015)
• Maar ik vertik het om hier heel de avond als een dooie muurbloem achter de geraniums te zitten. (Kim van Kooten: Lieveling. 2015)