Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Gepubliceerd op 06-05-2020

1.9-kind

betekenis & definitie

(1995) (onderw.) kind van laag opgeleide allochtone ouders. Basisscholen moeten hiervoor 1,9 keer meer geld krijgen dan voor autochtone kinderen, dit in het kader van de zgn. 'gewichtenregeling' (de manier waarop het geld wordt verdeeld over scholen om leerlingen met achterstand).

• Voldoet de leerling aan een van de volgende voorwaarden: een van de ouders of verzorgers heeft een schoolopleiding genoten tot of tot en met voorbereidend beroepsonderwijs? de meestverdienende ouder of verzorger oefent een beroep uit in loondienst, waarin hij lichamelijke of handarbeid verricht, of is werkloos? En voldoet de scholier ook aan een van de volgende voorwaarden: een van de ouders behoort tot de doelgroep van het minderhedenbeleid? een van de ouders behoort tot de Molukse bevolkingsgroep? een van de ouders is afkomstig uit Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba? een van de ouders is als vluchteling toegelaten in Nederland? een van de ouders is afkomstig uit een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, echter met uitzondering van Indonesie? Zo ja, dan telt het kind mee voor 1.9 kind. (NRC Handelsblad, 28/11/1995)
• Otter en Schoonen splitsten de kinderen ook uit volgens het systeem dat Nederland er op na houdt om 'achterstand' vast te stellen. Op een leeftijd dat alle kinderen nog flink wat lezen, in groep 6, is een op de vijf allochtone kinderen (die ook wel '1.9 kind' worden genoemd, naar hun gewicht bij de financiering) al een kortlezer. (Trouw, 18/05/1996)
• Bij de huidige wereldbevolking van 6 miljard is het ondenkbaar dat in de zeer naaste toekomst een hogere overall fertiliteit dan 1.9 kind per vrouw acceptabel is. De kerk zal spoedig een zinnig antwoord moeten geven op deze demografische ontwikkelingen. (Trouw, 19/03/1999)
• De Rotterdamse vondst heeft VVD-minister Gerrit Zalm weer geinspireerd tot het plan om de stichting van scholen met overwegend achterstandsleerlingen voortaan geen subsidie meer toe te kennen. Had hij daarmee soms islamitische scholen op het oog? Zalm deze week in de Kamer: ,,Dit is geen aantasting van de vrijheid van onderwijs, maar het zou me verbazen als er op islamitische scholen geen overweldigend aantal een-punt-negen kinderen zit. Ter verduidelijking: voor een 1.9-kind ontvangt de school 1,9 maal zoveel subsidie. (Utrechts Nieuwsblad, 05/12/2003)