Over Ensie

"Een treffend kenmerk van het tegenwoordige leven is zijn ingewikkeldheid en het onvermogen van de enkeling om het geheel te overzien"
Citaat uit E.N.S.I.E (1946)

Over Ensie

Het is 1945; Nederland ontwaakt uit de Tweede Wereldoorlog en maakt zich op voor een periode van bloei in vrijheid. Naast de fysieke heropbouw van het land, wordt er ook een start gemaakt met het verzamelen van alle verloren gegane kennis. Om deze reden besluiten de professoren H.J. Pos, J.M. Romein, H.A. Kramers en O. Noordenbos om hun kennis te bundelen en te delen. In 1946 rolt de 607 pagina tellende Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie (E.N.S.I.E.) van de drukpers. In de daaropvolgende jaren worden er in totaal maar liefst 12 delen bij elkaar geschreven en gebundeld tot 100 kilo aan boekwerken. Lees meer over de geschiedenis van Ensie.

 

Encyclopedisch kennisplatform

Om het nalatenschap en gedachtegoed van de oprichters van E.N.S.I.E. niet verloren te laten gaan, is in 2014 het Encyclopedische platform Ensie.nl gelanceerd.

Ensie is een sociaal bedrijf en digitaliseert oude en nieuwe Encyclopedische werken. We stellen deze, primair voor onderwijsdoeleinden, beschikbaar.