Manifest Stichting Ensie

De tien principes van Ensie. Waar we voor staan en waar we naar streven, op redactioneel en maatschappelijk vlak.

Manifest Ensie

 

Voortschrijdend inzicht

Kennis is gebaseerd op voortschrijdend inzicht. Door de kennis te digitaliseren die de afgelopen honderden jaren is opgenomen in fysieke Encyclopedische werken, willen we een bijdrage leveren aan dit voortschrijdend inzicht en deze kennis voor iedereen toegankelijk maken.

 

Iedereen is expert

Wij geloven dat iedereen wel ergens expert in is. Sommige van deze experts hebben in kleine of grote vorm, alleen of in samenwerkingsverband, een Encyclopedisch werk opgeleverd. Deze kennis kan worden gedeeld op ons Encyclopedische platform. De kracht van de bundeling van expertise is positief voor de bezoekers en zorgt voor een betere verspreiding van de kennis.

 

Maatschappelijk fundament

De definitie en betekenis van de vele begrippen vormen het fundament van onze kennis en taalontwikkeling. Door helder te krijgen hoe een begrip is ontstaan en wat de definitie is waar we met elkaar over praten of schrijven, kan er een transparant debat plaatsvinden.

 

Hoofdelijk auteurschap

Wikipedia is een van de meest lovenswaardige platformen op internet. Wij geloven dat er naast dit platform ook een Nederlands Encyclopedisch platform hoort te staan dat lemma's biedt die gekoppeld zijn aan hoofdelijk auteurschap. Voor de gebruiker is het dan ten alle tijde duidelijk wie verantwoordelijk is voor de opgeleverde informatie en deze kan ook worden getoetst.

 

Zo volledig mogelijk

We streven ernaar om zo volledig mogelijk te zijn. Oude en nieuwe(re) Encyclopedisch werken zijn welkom. Met veel plezier ontvangen we Encyclopedische werken of begrippenlijsten die wij vervolgens gratis publiceren.

 

Auteursrecht en bronverwijzing

Stichting Ensie Encyclopedie digitaliseert, beheert en publiceert Encyclopedische werken. Wij respecteren het auteursrecht van geleverd werk. Het auteursrecht blijft van de auteur en een bronverwijzing wordt altijd opgenomen op de website. Voor het geval er toch inhoud is gepubliceerd die een inbreuk maakt op rechten, hebben we een ‘Notice en Take Down’ formulier opgenomen op onze website.

 

Kennisimpact

Geld verdienen is als stichting niet ons hoofddoel, het is een middel om onze missie, het digitaliseren en bundelen van Encyclopedische kennis voor met name onderwijs, te bereiken. Het doel van Ensie is maatschappelijke meerwaarde, ofwel kennisimpact te creëren.

 

Sociaal

Ensie is een stichting. We werken met 50 vrijwilligers om Encyclopedische kennis van weleer subsidieloos te digitaliseren.

 

Subsidieloos

We werken subsidieloos. Als kleine organisatie hebben we niet de middelen om iemand vrij te spelen die alleen maar met subsidieaanvragen bezig is. Deze carrousel houdt veel mensen aan het werk, maar meestal zijn dat de verstrekkers en niet de begunstigden.

 

Giften welkom

Om ICT, hosting en vestigingskosten te betalen en zoveel mogelijk aan onze doelstelling te voldoen zijn giften welkom. Tevens bieden we de mogelijkheid van een exclusief partnerprogramma voor commerciële bedrijven om een win-win-situatie na te streven.

 

Steun ons onafhankelijke digitaliseringsproject om Encyclopedische kennis te waarborgen en het 'Nederlandse internet' te verrijken.