Notice en Take Down

Notice en Take Down procedure

Ensie heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat niets op haar website in strijd is met de huidige wetgeving. Mocht u stuiten op inhoud op de website die volgens u een inbreuk vormt op rechten die u bezit, dan wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan Ensie met behulp van het hieronder opgenomen formulier. In het formulier staat aangegeven welke informatie Ensie nodig heeft om te kunnen nagaan op welk materiaal uw klacht betrekking heeft. Wij streven ernaar binnen 14 kalenderdagen, maar uiterlijk binnen een maand, op uw melding reageren.

 

Om een klacht in te dienen, dient u het klachtenformulier in te vullen en te ondertekenen. We vragen u verder (minimaal) de volgende gegevens in te vullen:

- Titel, link of andere identificatie van het materiaal;
- Beschrijving van de aard en strekking van de inbreuk, en/of
- Reden waarom u bezwaar heeft tegen het materiaal op de website;
- De door u gewenste maatregelen;
- Uw contactgegevens voor correspondentie over de klacht.

U kunt een exemplaar van het ondertekende formulier zenden naar: info@ensie.nl