Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

Gepubliceerd op 15-07-2022

dat gaat erin als Gods woord in een ouderling

betekenis & definitie

(19e eeuw) (sch.) gezegd van drank of eten dat goed binnengaat. Maar ook van iets dat gemakkelijk aangenomen wordt of erin gaat als gesneden koek (een toneelstuk bijvoorbeeld).

• En onze propaganda ging er in als Gods woord in een ouderling. (Het volk, 07/08/1913)
• 't Valt er in als een tekst in een ouderling en een borrel in een aanspreker, zegt men van iets, dat goed smaakt, vooral van een glaasje. (Spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen, voornamelijk uit Goeree en Overflakkee. In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 13. 1919)
• Brrr! Je begrijpt, dat dan een borrel er in valt als Gods woord in een ouderling en een droge sigaar (dank zij den tinnen sigarenkoker dien ik er expres voor heb meegenomen, omdat ik die nattigheid wel verwachtte) een luxe is. (Indië. Volume 7. 1923)
• Het valt er in als Gods woord in een ouderling. Nog eentje ? Asjeblieft ! Dat houdt de mot uit je lijf, wat jij Siem? (Theun de Vries: Eros in hinderlaag. 1945)
• ‘Dat was fijn spul, Jan, 't glee d'r in als Gods woord in 'n ouderling.’ (Jan Mens: Er wacht een haven. 1950)
• Zo zal de heer Huizinga het spreekwoord „Dat gaat erin als het woord Gods in een ouderling" niet opnemen om moeilijkheden met orthodox protestanten'te voorkomen. (De Tijd De Maasbode, 18/08/1962)
• 'Het gaat erin als Gods woord in een ouderling.' Een paar weken terug hoorde ik van Jan Eykelboom — geweldige aanwinst voor Dordt — al, dat het een heel gangbare uitdrukking was, overal in het land voorkomend. (Tirade. 1968)
• Dat gaat erin als een preek (Gods woord) bij een ouderling. (Inez van Eijk: Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks. 1978. Vierde druk. 1980)
• ”t Gaat erin as go(d)s woord in ”n ouderling, gezegd van iemand die graag een borrel drinkt. (Jan Pannekeet: Westfries woordenboek. 1984)
• Gintonics glijden naar binnen als God's woord in een ouderling. (J..A. Deelder: Modern passé. 1984)
• In het Frans bestaat de zegswijze '(;a passe comme une lettre à la poste' — dat gaat erin als Gods woord in een ouderling. (W.F. Hermans: Door gevaarlijke gekken omringd. 1988)
• Het werk van het nieuwste wonderkind van het Nederlandstalig theater - Dirk Tanghe - gaat er bij publiek en pers in als gods woord in een ouderling. (Het Parool, 21/09/1988)
• We lieten ons het bier en de broodjes goed smaken en het geschroeide vlees ging er in ‘als Gods woord in een ouderling’. (Frans van Es: Who the fuck is Frans van Es? Een greep uit het leven van een marineduiker. 2002)
• Sombere statistieken met het nakende einde van de biodiversiteit gaan erin als Gods woord in een ouderling. (Johan van de Gronden: Wijsgeer in het wild: essays over mens en natuur. 2015)
• (Inez van Eijk: Voor niks gaat de zon op. En zo is het. 2019)