Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

855 Onderwerpen

19.726 Bezoekers

De hier volgende lijst van vreemde woorden in de wiskundige vaktaal dankt haar ontstaan aan de stuwende kracht in de beoefening der wiskunde, die van den heer P. Wijdenes uitgaat. Hij verzocht mij, een dergelijke lijst samen te stellen voor het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, om de lezers daarvan in te lichten over de herkomst en de juiste schrijfwijze van de talrijke aan vreemde talen ontleende vaktermen, die zij bij hun studie voortdurend onder ogen krijgen en gebruiken.

Gedigitaliseerd door Corry Tersluijsen.

Toon meer

Definities en betekenissen van Vreemde woorden in de wiskunde