Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Sinus versus

betekenis & definitie

(→ Sinus; versus, part. perf. van vettere = draaien) Lat. vertaling van een Arab, term al-gaib almanküs (waarin mankus het part. perf. is van een stam, die omkeren beduidt) voor de pijl van het segment, dat bepaald wordt door het dubbele van een gegeven boog. Lett.

De gedraaide sinus. In tegenstelling daartoe heet de sinus zelf dan sinus rectus, de straal van den cirkel sinus totus. Men bedenke hierbij, dat de sinus oorspronkelijk een lijnstuk was en geen verhouding. Sinus in den hedendaagsen zin van het woord is de verhoudingsinus rectus / sinus totus ; zo is sinus versus / sintus totus = 1 cos a