Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Sexagesimaal

betekenis & definitie

(< Lat. sexagesimus = zestigste; rangtelwoord bij sexaginta — zestig). Het talstelsel der Babylonische wiskunde heet sexagesimaal, omdat de natuurlijke getallen daarin worden uitgedrukt in den vorm

a0 + a1B + . . . anBn

waarin B het grondtal zestig voorstelt, en a1Y een natuurlijk getal < 60. Echter worden de coëfficiënten a\ decimaal uitgedrukt. Het systeem wordt ook toegepast op de schrijfwijze van breuken in den vorm

a1 B-1 + a2B-2 + …. + anB-1

Vd. de term sexagésimale breuken; sexagésimale hoekverdeling.