Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Figuurlijk

betekenis & definitie

( → figuur)

1) Niet letterlijk.
2) Figuurlijke getallen (numen figurati; vert. van Gr.) heetten in de Griekse wiskunde van oudsher de aantallen punten die in driehoekige, vierhoekige enz. schemata waren geplaatst.