Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Secans

betekenis & definitie

(Lat. part. praes. van secure = snijden). Afkorting van secans linea = snijdende lijn.

Lett. snijlijn. De goniometrische functie secans ontleent haar naam aan de wijze, waarop het lijnstuk secans in de figuur van den goniometrischen cirkel voorkomt, nl. op een lijn door het middelpunt.