Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Incidentie

betekenis & definitie

(< Lat. incidere — op iets vallen; < in = op; cadere = vallen). Wanneer twee elementen van verschillende soort {%.... an) en {A1. . . . A.n} voldoen aan de incidentievoorwaarde = 0, zegt men, dat ze met elkaar incident zijn.

In afwijking van de letterlijke betekenis zegt men dus even goed, dat een lijn met een punt incident is, als dat een punt het is met een lijn.