Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Determinant

betekenis & definitie

(< Lat. determinare = afbakenen, bepalen). Lett.

Iets bepalends. Het woord is in zijn tegenwoordige betekenis ingevoerd door Cauchy (1789—1857) en wel in navolging van Gauss (1777—1855), die met denzelfden term den discriminant van een quadratischen vorm (dus inderdaad iets bepalends) had aangeduid. Nadat Cauchy het weer door andere termen had vervangen, is het definitief ingevoerd door C. G. J. Jacobi (1804—1851). Het is etymologisch ongeveer gelijkwaardig met discriminant en bezit zijn speciale betekenis slechts bij afspraak.