Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Indirect

betekenis & definitie

(→ in; → direct). Indirect bewijs.

1) Men verstaat hieronder gewoonlijk een bewijs uit het ongerijmde (Lat. reductio ad absurdum; vert. van Gr. = het ,,weg”-brengen (herleiden) tot iets ongerijmds) of apagogisch bewijs. Onder een indirect bewijs wordt echter ook wel verstaan een bewijs, waarin wordt aangetoond, dat een zeker ding een zekere eigenschap bezit, door te bewijzen, dat het identiek is met een ander ding, waarvan het vaststaat, dat het de bedoelde eigenschap heeft.
2) Ter aanduiding van omkering van omloopszin gebruikt in: indirect congruent, indirect gelijkvormig, indirecte collineatie. Men ontmoet ook wel den term indirect assenstelsel = links assenstelsel. Deze toepassing van het woord is weinig gemotiveerd, omdat indirect zonder meer moeilijk ter bepaling van een omloopszin kan worden gebezigd.