Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Ombraal

betekenis & definitie

(< Lat. umbra = schaduw). Wanneer men den alg. ternairen quadratischen vorm aXYx\ + . . . + «33^3 symbolisch schrijft als ax2 = (ax% + a2v2 + a3v3)2, is het de bedoeling, dat men bij uitwerking a,oq zal vervangen door au.

De a’s zijn dus geen echte coëfficiënten, maar, naar de benaming van Sylvester (1814—1897) (umbral notation), schaduwen ervan.