Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Graad

betekenis & definitie

(< Lat. gradus = stap, trede).

1) Ptolemaeus (ca. 85—165 na Chr.) verdeelt in den Almagest den cirkelomtrek in 360 delen, die hij potoai noemt (potpa = deel). De Arabische vertalers gebruikten hiervoor het woord daraga (ladder, trede), dat daarna in het Latijn werd overgenomen sds gradus.
2) Tot de invoering van den term ,,graad van een vergelijking” heeft Descartes (1596—1650) aanleiding gegeven door zijn indeling van de algebraïsche krommen in verschillende genres. Bij hem zelf bevat het ne genre echter nog de graden (2n — 1) en 2n, terwijl hij den graad van een vergelijking nog dimension noemt. Het woord graad voor krommen werd definitief ingevoerd door Gergonne (1771 —1859).