Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Wortel

betekenis & definitie

(< Lat. radix = wortel van een plant). Dat deze botanische term in de wiskunde de dubbele betekenis van „vierkantswortel (en daardoor i.h.a. ne wortel) van een getal èn die van „wortel van een vergelijking” kon krijgen, is te verklaren, doordat bij Arabische mathematici vaak het quadraat van de onbekende van een vergelijking, dus x2, als de hoofdonbekende (aangeduid door = som geld, vermogen) werd beschouwd.

De bijbehorende waarde van x werd nu als de wortel ( of < Ind. = wortel van een plant) opgevat, waaruit de mal als het ware gegroeid was. Daar zij echter tevens de waarde van de eigenlijke onbekende voorstelt, waarvoor aan de vergelijking is voldaan, kreeg het woord wortel van den beginne af de boven aangegeven dubbele betekenis.