Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Normaal

betekenis & definitie

(< Lat. norma = winkelhaak; angulus normalis = rechte hoek). Adj.

Loodrecht op. Subst. Loodlijn, spec. in de geometrische optica en voor een lijn in een punt van een kromme (oppervlak), loodrecht op de raaklijn (het raakvlak) getrokken.Afg. bet. gewoon, het meest voor de hand liggend. Normale coördinaten zijn triangulaire coördinaten, waarbij het eenheidspunt in het middelpunt van den ingeschreven cirkel van den fundamentaaldriehoek ligt, zodat de afstanden van een punt tot de zijden met dezelfde eenheid gemeten worden. Het is niet duidelijk, wat normaal hier betekent; ook bij andere ligging van het eenheidspunt kunnen de afstanden tot de zijden wel normaal (in den zin van loodrecht) gemeten worden. Bedoelt men, dat de keuze van het eenheidspunt de normale (meest voor de hand liggende) is, dan zou men van normale triangulaire coördinaten moeten spreken. De term ,,,normaalvorm van de vergelijking van een rechte lijn” is daarentegen weer gekozen, om aan te geven, dat de lengte en de richting van de loodlijn, uit den oorsprong op de lijn neergelaten, er in voorkomen.