Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Imaginair

betekenis & definitie

(< Fat. imaginarius = slechts in schijn bestaand; < imago — beeld). Vierkantswortels uit negatieve getallen, sedert hun invoering door Bombelli (1572) met meer of minder wantrouwen veelal onder den naam van ,,ónmogelijke getallen” of iets derg. gebruikt, heten sedert het begin van de 17e eeuw imaginair.

In de 18e eeuw krijgt imaginair de algemene betekenis, die tegenwoordig gewoonlijk door complex wordt uitgedrukt. Dit woord is ingevoerd door Gauss (1777—1855), bij wien alleen getallen van den vorm a . i (a reëel) imaginair heten. In het gebruik van de woorden imaginair en complex bestaat geen eenstemmigheid.