Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Geometrisch

betekenis & definitie

(→ geometrie). Tot de geometrie behorend.

Daarnaast echter schijnbaar zonder verband met geometrie in: geometrische reeks. De oorsprong van dezen naam ligt in het feit, dat iedere term van zulk een reeks het geometrisch gemiddelde is van den voorafgaanden en den volgenden term. Dat echter de gedurige evenredigheid a : b = b : c evenals de evenredigheid a : b = c : d en de reden a : b geometrisch genoemd worden, vloeit hieruit voort, dat in de Griekse wiskunde de beschouwing van meetkundige relaties tot de invoering van deze begrippen aanleiding heeft gegeven.