Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

-oide

betekenis & definitie

De uitgang -oide beduidt eigenlijk ,,met den vorm van” (< Gr. = vorm), maar wordt ook gebruikt om overeenstemming in enig ander opzicht uit te drukken. De betekenis is in het eerste geval door -vormig, in het tweede door -achtig weer te geven.

Vb. cissoide = klimopvormig ; conchoide = schelpvormig; deltoide — in den vorm van een A; solenoide = buisvormig (< Gr. = buis); daarentegen: ellipsoide = ellipsachtig (nl. ten aanzien van het oneigenlijke vlak).Bovendien wordt -oide echter gebruikt, om samenhang uit te drukken, zonder dat er van gelijkenis enige sprake is. Vb. sinusoide voor grafiek van de sinusfunctie; Cassinoide voor de kromme van → Cassini (die noch Cassini-vormig, noch Cassini-achtig is).