Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Elliptisch

betekenis & definitie

{→ ellips). Met de ellips in verband staande.

1) De gevallen, waarin twee gezamenlijk optredende grootheden reëel verschillend, samenvallend of toegevoegd complex kunnen zijn, onderscheidt men vaak als hyperbolisch, parabolisch en elliptisch in verband met het gedrag van hyperbool, parabool en ellips t.o.v. de oneigenlijke rechte. Vb. elliptisch punt van een oppervlak : het raakvlak in zulk een punt ontmoet het oppervlak in een kromme, die in het raakpunt een geïsoleerd dubbelpunt heeft; de dubbelpuntsraaklijnen zijn dus toegevoegd complex. Elliptische involutie: de dubbelelementen zijn toegevoegd complex. Elliptische meetkunde: een rechte heeft twee toegev. complexe punten met het absolutum gemeen.
2) Elliptische integraal. De elliptische integralen ontlenen hun naam aan het feit, dat één ervan optreedt bij de bepaling van de booglengte van een ellips.
3) Elliptische beweging. De beweging van een plat vlak in zich zelf, waarbij twee bepaalde punten over twee vaste elkaar snijdende rechten glijden, heet elliptisch, omdat de puntbanen ellipsen zijn.