Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Quasi

betekenis & definitie

(Lat. quasi = alsof, als het ware, ongeveer, zo goed als). Math, gebruikt voor begrippen, die met een bekend begrip gelijkenis vertonen of die dit als een bijzonder geval omvatten.

Vb. quasi-stereografische projectie = centrale projectie van een oppervlak van den tweeden graad uit een zijner punten op een niet door dat punt gaand vlak.