Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Radius

betekenis & definitie

Het I „at. woord radius (spaak van een wiel) komt eerst in de 16e eeuw als technische wiskundige term voor straal van een cirkel voor. De Gr. wiskunde, omschrijft het begrip steeds door = rechte uit het centrum.

Tegenwoordig alg. door straal weergegeven; radius alleen nog in radius vector = voerstraal.