Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Logarithme

betekenis & definitie

(< Gr. = reden; apdtpóp = getal). Bedoeld als afkorting van = numerus proportionis = redengetal.

De naam is te begrijpen op grond van de Griekse redentheorie, waarin de reden a2 : b2 de dubbelreden heet van a : b, a3 : bz de tripelreden, terwijl bij Archimedes (287—212 v. Chr.) zelfs gezegd wordt, dat a3 : b3 de anderhalfde reden is van a2 : b2. Voegt men nu met Napier (1550—1617) aan een meetkundige reeks een rekenkundige reeks toe, dan kan n het redengetal of de logarithme van arn heten, omdat de reden arn : a volgens de bovenstaande terminologie de w-voudige is van ar : a. Bij Napier is a — 107, terwijl r in moderne schrijfwijze g 10-7 bedraagt. Het woord logarithmen is door Napier gevormd ter vervanging van het eerst gebezigde numeri artificiales (kunstmatige getallen).