Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Inductie

betekenis & definitie

(< Lat. inductio; inducere = brengen naar). In de logica is inductie de redeneermethode, waarbij men uit een aantal bijzondere gevallen tot een algemene stelling besluit (< Gr. = brengen naar).

De wiskunde kent als bewijsmethode de volledige inductie voor stellingen, die betrekking hebben op een natuurlijk getal. De hiervoor ook gebruikte naam Bernoulliaans bewijs is afkomstig van het veelvuldig gebruik der methode bij Jacob Bernoulli (1654—1705); er is echter geen reden zijn naam er in het bijzonder aan te verbinden, daar zij o.a. reeds bij Pascal (1627— 1662 )voorkomt.