Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Regula falsi

betekenis & definitie

(< Regula — regel; falsus = verkeerd). Lett.

Regel van de verkeerde waarde. Komt voor: 1) Voor een methode tot benadering van een wortel van een hogere machtsvergelijking.
2) Als afkorting van regula falsae positionis, d.i. de bij de oplossing van rekenkundige vraagstukken toegepaste methode, waarbij men voor de onbekende voorlopig een getalwaarde kiest, om daarna door vergelijking van de bij gebruik van deze waarde verkregen uitkomst met de voorgeschrevene tot de juiste waarde te komen.