Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Gepubliceerd op 11-08-2020

Decimaal

betekenis & definitie

(< Lat. decem = tien). Adj.

1) Tientallig. Decimaal talstelsel = tientallig stelsel.
2) Tiendelig. Tiendelig getal is verzamelnaam voor: natuurlijk getal, in het tientallig stelsel uitgedrukt; echte breuk, waarvan de noemer een macht van tien is; gemengd getal, uit deze twee samengesteld.

Opm. Het aclj. decimaal wordt vaak gebruikt om aan te geven, dat een tiendelig getal in positieschrijfwijze geschreven is. Men zegt dan b.v. dat 47, 23 decimaal geschreven is. Dit spraakgebruik is verwarrend. Tussen talstelsel en cijferschrift bestaat geen enkel wiskundig verband. Een decimaal getal behoeft niet positioneel geschreven te zijn; b.v. 3/10 of XII; een positioneel geschreven getal behoeft niet decimaal uitgedrukt te zijn; b.v. de sexagesimale getallen van de Babylonische wiskunde.

Subst. Cijfer achter de komma van een positioneel geschreven decimale breuk.