Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer (1942)

659 Onderwerpen

56.998 Bezoekers

Vreemde woorden in de Sterrenkunde is geschreven door Prof. Dr. P.H. van Laer (1942).

Het werk van Dr. van Laer brengt ons vooreerst een korte, heldere verklaring van wat elk vreemd woord in onze wetenschap betekent: een belangrijk hulpmiddel dus voor ieder, die zich in de Sterrekunde inwerken wil. Daarnaast geeft hij ons de goede Nederlandse term, waar deze bestaat, zodat we hem kunnen vasthouden en het overwoekeren der vreemde woorden kunnen tegengaan. Tenslotte licht hij ons in over de juiste oorsprong der vreemde woorden, die daardoor karakter krijgen, en zich vastwortelen in den achtergrond der kultuurgeschiedenis. Dr. Van Laer Auteur schreef ook ‘Vreemde woorden in de Natuurkunde’. https://www.ensie.nl/vreemde-woorden-in-de-natuurkunde .

Prof. van Laer (1906) volgde het Gymnasium in Roermond en werd in 1930 gewijd tot priester van het bisdom Roermond. Hij studeerde wis- en natuurkunde, mechanica en sterrenkunde in Leiden, waar hij in 1938 bij prof. W.H. Keesom promoveerde op het proefschrift Calorische metingen bij tin in verband met de thermodynamica der supergeleiding. Van1938 tot 1946 was hij leraar wis- en natuurkunde aan het Bisschoppelijk College te Roermond. Daarna werd hij bijzonder hoogleraar in de Thomistische wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Als hoogleraar hield hij zich bezig met ethische vraagstukken en met de filosofie van de wiskunde en de natuurwetenschappen.

Gedigitaliseerd door Corry Tersluijsen

Toon meer

Definities en betekenissen van Vreemde woorden in de Sterrenkunde