Vreemde woorden in de Sterrenkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

659 Onderwerpen

12.552 Bezoekers

Het werk van Dr. van Laer brengt ons vooreerst een korte, heldere verklaring van wat elk vreemd woord in onze wetenschap betekent: een belangrijk hulpmiddel dus voor ieder, die zich in de Sterrekunde inwerken wil. Daarnaast geeft hij ons de goede Nederlandse term, waar deze bestaat, zodat we hem kunnen vasthouden en het overwoekeren der vreemde woorden kunnen tegengaan.
Tenslotte licht hij ons in over de juiste oorsprong der vreemde woorden, die daardoor karakter krijgen, en zich vastwortelen in den achtergrond der kultuurgeschiedenis.
Gedigitaliseerd door Corry Tersluijsen.

Auteur schreef tevens „Vreemde woorden in de Natuurkunde.

Toon meer

Definities en betekenissen van Vreemde woorden in de Sterrenkunde