Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

148.210 Onderwerpen

1.006.524 Bezoekers

Het Groot woordenboek van de Nederlandse taal is het bekendste verklarende woordenboek van het Nederlands. Het is een uitgave van Van Dale Uitgevers (onderdeel van VBK).

Deze gedigitaliseerde versie is de 7e druk uit 1950 onder redactie van dr. C. Kruyskamp, dr. F. de Tollenaere. Het betreft een grondige herziene uitgave en de eerste editie waarin het woordaccent is aangegeven.

Gedigitaliseerd door Marian Voorneman, Arie van de Dool, Lex van Hattum, Wil van dr Meij, Devina Sardjoepersad, Fedor Kooijman, Marijke Moralee, Michael Miro, Carla Bouwer, Marijke Verstege, Monique Scheppink, Harry Roggeveen, Conny Stigter, Fedor Kooijman, Ans Botman, Olga Vossen, Gerrie Lamme, Astrid Lawson.

Toon meer

Definities en betekenissen van Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950