Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 24-11-2021

O fortunatam natam me consule romam!

betekenis & definitie

(Lat.), o gelukkig Rome, dat gij onder mijn consulaat geboren zijt! (vers dat door Juvenalis, Sat. 10, 122 wordt aangehaald als van Cicero ; wsch. is het een parodie ; vgl. Quintilianus, Inst. 11, ï, 24).