Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

P hldl as

betekenis & definitie

Gr. Pheidi'as, van Athene, de grootste beeldhouwer en bouwmeester van Griekenland, vriend en raadsman van Pe'ricles. Het Par'thenon werd onder zijn leiding uitgevoerd; bij voorkeur legde hij zich toe op het vervaardigen van kolossale godenbeelden uit ivoor en goud, o.m. de Zeus van Olympia in Elis, een der Wereldwonderen ; voorts het beeld van Athene in het Parthenon, en een ander van dezelfde godin, voor de tempel geplaatst, en zo dat hoog men van Su'nium, de zuidkaap van Attica, de punt van haar speer kon zien.

Door vijanden van Pericles beschuldigd van verduistering van goud dat voor de beelden bestemd was, stierf hij in de gevangenis te Athene of te Olympia in 432.