Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 24-11-2021

O fortunatos nimium sua si bona norint / agricolas

betekenis & definitie

(Lat.), hoe gelukkig zouden de landlieden zijn, indien zij wisten hoe bevoorrecht zij zijn (Virg., Georgica 2, 458/459).