Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 24-11-2021

O felix hominum qenus si vestros animos amor, quo coelum regitur regat!

betekenis & definitie

(Lat.), o hoe gelukkig zoudt gij zijn, mensheid, als de liefde die de hemelen beweegt, ook in uw gemoed zou heersen (Boëtius, De consol. phil. 2, S).