Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

H, letter

betekenis & definitie

v. (-’s), 1. als teken: achtste letter, als klank: zesde medeklinker van ons alfabet; — (zegsw.) iem. (de) drie H’s meegeven, het voor de ontvanger bedoelde verzoek „houd hem hier”, laat hem niet terugkomen;

de drie H’s op de rug hebben, van predikanten gezegd die geen kans hebben om naar elders beroepen te worden ; H-ijzer, geprofileerd ijzer (balk) waarvan de doorsnede de vorm der letter H heeft;

2. de gezamenlijke namen of woorden in een adres- of woordenboek, kaartsysteem enz. die met een h beginnen;
3. Romeins cijfer voor het getal 200;
4. (op nummerborden van Nederl. motorvoertuigen) Zuid-Holland.