Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

C

betekenis & definitie

v. (-’s),

1. medeklinker, derde letter van ons alfabet;
2. de gezamenlijke artikels in een woordenboek, adresboek, kaartsysteem enz. die met een c beginnen;
3. (muz.) de noot ut of do, de eerste toon der gewone diatonische toonladder; — het teken van de vierkwartsmaat en als zij doorgestreept is van de alla-breve-maat;
4. als Rom. cijfer (C) het getal 100;
5. (wisk.) derde der bekende grootheden; vand. ook als aanduiding van een derde veronderstelde grootheid of persoon: A loopt met B en ontmoet C; — (hog. wisk.) het teken voor een constante waarde.