Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Vliegend

betekenis & definitie

bn.,

1. zich door vleugels voortbewegend: het vliegende paard, Pegasus; vliegend hert, grootste inlandse keversoort (Lucanus cervus), zonder de reusachtige vooruitstekende kaken 5 cm lang; — vliegende hond, kalong; — vliegende vissen, familie van weekvinnige vissen die onder de keerkringen voorkomen en zeer ontwikkelde borstvinnen hebben, waarmede zij, als zij uit het water opspringen, enige tijd als ’t ware kunnen vliegen (inz. de Exocetus volitans); de vliegende zeehaan (Dactyloptcrus volitans) bewoont de Middell. Zee en de Atl. Oceaan ; — ook van wat mechanisch vliegt: vliegende forten, zeer grote oorlogsvliegtuigen ; — vliegende bommen, raketbommen voor grote afstanden;
2. zich snel voortbewegend, zeer snel: in vliegende haast, in vliegende draf ;vliegende tering, tering die in korte tijd de dood veroorzaakt; — een vliegende storm, hevige storm; 3. in de wind fladderend : vliegende haren ; met vliegend vaandel; zie ook bij Vaandel en Vendel;
4.zich snel verplaatsend of snel verplaatst kunnende worden : een vliegend leger, vliegende kolonnes, mobiel; vliegende distilleerinrichting; — vliegende blaadjes, vlugschriften ; — een vliegende (draagbare) brug; — een vliegende winkel, die korter dan 3 mnd. ergens gevestigd en daardoor vrij van belasting is ; — vliegende steiger, hangende steiger; — (boekb.) vliegende banden-, losse banden die vooraf machinaal vervaardigd worden; — (geneesk.) vliegend vuur, springvuur, zich snel verplaatsende roodheid van de huid; — 5. de Vliegende Hollander, volgens de legende een Hollands spookschip onder kapitein Van Straten of Van der Decken, die God uitgedaagd had en daarom gedoemd werd ten eeuwigen dage te blijven varen in de zeeën ten O. van de Kaap de Goede Hoop (later in ’t alg. op de zeeën); — vliegende hollander, kinderspeelgoed, een vierwielig wagentje waarop men schrijlings zit en dat voortbewogen wordt door een krukas waarop een hefboom werkt;
6. zeer vluchtig : vliegende geest, ammoniak;
7. (koophandel) contant (bij de verkoop van olie).