aandoening betekenis & definitie

Aandoening - v. (-en), min of meer ziekelijk gevoel van het lichaam of een zijner deelen: eene aandoening van koorts; eene lichte aandoening op de oogen; iedere geleidelijke verandering (klein of groot, aangenaam of niet) in den gemoedstoestand van den mensch: aandoeningen van vreugde, van wellust, van droefheid, van smart;

- met aandoening, met weemoed, droefheid; - van aandoening kon zij niet meer spreken, van onvergroote blijdschap.