Baanst betekenis & definitie

Baanst is de familienaam van een adellijk geslacht in Vlaanderen. Het was in het be­zit van het grootste gedeelte van Cadzant.

Dien naam vindt men reeds vóór het jaar 1300 vermeld, en het schijnt wél, dat dit geslacht een tak is van dat der Borselens. Ritzard van Baanst, in de 13de eeuw te Oost-Souburg geboren en met eene freule Rengers gehuwd, wordt gehouden voor den stamvader. Zijn zoon Jan had uit zijn eerste huwelijk slechts ééne dochter, maar hij her­trouwde op 70-jarigen ouderdom, waarna hem nog 10 kinderen geboren werden, die het geslacht Baanst in stand hielden.

Laatst bijgewerkt 19-03-2018