Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 06-08-2018

Eeuw

betekenis & definitie

Eeuw (Eene) noemt men een tijdperk van 100 jaren. Men gebruikt dat woord echter ook in de beteekenis van een onbepaald tijdperk, wanneer men spreekt van de gouden eeuw onzer letterkunde, van de eeuw van Lodewijk XIV, van de gouden, zilveren, koperen en ijzeren eeuw volgens Ovidius enz.