Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 24-02-2020

Zonder

betekenis & definitie

Het begrip zonder heeft 2 verschillende betekenissen:

1. zonder - ZONDER, vz. niet in het bezit van : hij is zonder geld, zonder betrekking, zonder inkomsten, heeft die niet;
— hij is nog zonder vrouw, is nog niet getrouwd;
— een echtpaar zonder kinderen;
— wie zonder zonde is, wie geene zonde bedreven heeft;
— buiten : hij doet niets zonder mij;
— het kost 10 gulden zonder de opcenten, behalve de opcenten;
— zoo iets is zonder weerga, bepaald eenig;
— iem. zonder genade behandelen, zeer gestreng.

2. zonder - ZONDER, ZONDER DAT, voegw. uitdr. ; dit geschiedt, zonder dat hij het weet, buiten zijn weten; heengaan zonder een woord te zeggen.