V, v. betekenis & definitie

V, v. - (-s), 22ste letter van het alphabet;

— al de namen en woorden van een adres- of woordenboek die met V beginnen;
— Romeinsch cijfer voor het getal 5;
in afkortingen :
V. — Vale — wees gezond, gegroet;
— verte of volte — wend om;
— vanadium (scheik.), zie aldaar:
— veteranus — oud-gediende;
— votre — de uwe;
— votum — gelofte, goedkeuring, stem;
v. — (in natuurkundige formules) de snelheid;
— (taalk.) vrouwelijk;
V. A. — Votre Altesse — Uwe Hoogheid;
V. A. R. — Votre Altesse Royale — Uwe Koninklijke Hoogheid;
v. b. — van bureau; — (ook) van boven;
V. C. — verbi causa — bijvoorbeeld;
— vostro conto — uwe rekening;
V. C. of V. Chr. — voor Christus’ geboorte (bij jaartallen);
V. D. — volente Deo — zoo God wil;
V. D. M. — verbi divini minister — bedienaar van het goddelijk woord, predikant;
Vdt. — videlicet — te weten;
Ver. St. — Vereenigde Staten van N. Amerika;
Vert. — vertatur — men keere (het blad) om;
— vertaler; — (ook) vertaling; vertaald; er worde vertaald;
Vert. S. Pl. — verte si placet — keer (het blad) om, als het u belieft;
verz. verz. — verzocht en verzekerd;
V. G. — verbi gratia — bijvoorbeeld;
— vostra Grandezza — Uwe Doorluchtigheid;
vgl. — men vergelijke;
v. h. — van huis;
Vid. — videatur, vide — men zie, zie;
Vidit — gezien;
v. k. — van kantoor; (ook) vaste korps (bij de zeem.);
V. M. — volle maan;
v. m. — voormiddag;
v. o. — van onderen;
Voc. — voce — op het woord of artikel;
Vol. — volume — band, deel van een boekwerk;
voorm. — voormalig; voormiddag;
V. S. — volti subito — (muz.) sla schielijk om;
Vs. — vers;
V. T. of Vet. Test. — Vieux Testament of vetus testamentum — het oude testament;
Vt. — vidit — hij heeft het (door)gezien;
V. V. — vice versa — heen en terug;
— voorloopig verslag;
— Voorschriften op den Velddienst;
v. v. — blz. 78 v. v., en volgende;
V. V. V. — Vrije-Vrouwenvereeniging;
— Voor vernietiging vatbaar;
v. v. v. — veni, vidi, vici — ik kwam, zag en overwon;
V. Z. — volzee — vloed.
Vz. — voorzitter.

Laatst bijgewerkt 06-12-2018