Namen betekenis & definitie

Namen (naamde, heeft genaamd), (veroud.) noemen, benoemen, nog over in genaamd.

Gepubliceerd op 27-09-2018