Gepubliceerd op 24-02-2020

Onderscheiden

betekenis & definitie

Het begrip onderscheiden heeft 2 verschillende betekenissen:

1. onderscheiden - (onderscheidde, heeft onderscheiden), als ongelijksoortig van elkaar afscheiden : men onderscheidt twee hoofdafdeelingen van apen; een jong mensch die zich door niets onderscheidde van de beide andere, die niet verschilde, in niets hooger stond, beter was ; zij die zich door dapperheid hébben onderscheiden, zich hebben doen kennen;
— een persoon of zaak die van andere personen of zaken verschilt, als zoodanig onderkennen : hij weet geen koe van een paard te onderscheiden; de dag begon aan te breken; ik kon de voorwerpen reeds onderscheiden; wat goed en kwaad is, weet de mensch wél te onderscheiden.

2. onderscheiden - bn. bw. verschillende, niet gelijksoortig: de geestelijken der onderscheiden gezindheden; roemers van onderscheiden grootte en vormen;
— verschillend, verscheiden, ter aanduiding van een zeker, niet te gering aantal van de genoemde personen of zaken : onderscheidene deden der legerinrichting hadden verbeteringen ondergaan;
— bw. dat staat mij niet duidelijk en onderscheiden meer voor den geest.